Pracownik administracyjno-biurowy 

Kurs internetowy Pracownik administracyjno-biurowy  przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą uzyskać wiedzę z zakresu profesjonalnej obsługi administracyjno-biurowej firm i instytucji. Dzięki ćwiczeniom praktycznym, zawartym w każdej lekcji, kurs oprócz wiedzy teoretycznej pozwala na uzyskanie umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy  biurowej. 

Kursanci dowiedzą się jak prawidłowo wypełniać nałożone obowiązki, redagować pisma, obsługiwać klientów, ale również jak organizować czas
i miejsce pracy, poznają zasady savoir - vivre`u oraz elementy prawa administracyjnego i prawa pracy.

Kurs kształtuje umiejętności do zawodu Pracownik obsługi biurowej (Kod zawodu: 4110)

Program kursu

 • Organizacja pracy biurowej
 • Techniczne wyposażenie miejsca pracy
 • Prowadzenie dokumentacji biurowej
 • Redagowanie pism
 • Przepływ informacji w biurze
 • Komunikacja jako warunek skutecznego działania
 • Kultura pracownika biurowego
 • Obsługa klienta
 • Organizacja czasu pracy
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy w biurze
 • Elementy prawa administracyjnego
 • Elementy prawa pracy

Każda lekcja zakończona jest zestawem pytań sprawdzających oraz ćwiczeniami praktycznymi.

Kurs zawiera ponad 500 slajdów. 

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Wykształcenie minimum średnie. Posiadanie konta e-mailowego. 

Warunki rozpoczęcia nauki

Złożenie zamówienia na platformie e-learningowej pod adresem: https://platforma.mg-edu.pl/course/pracownik-administracyjno-biurowy/

Wpłata należności na konto. Całkowity koszt kursu to 220 zł

Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za wystawienie dokumentów w języku polskim!


Czas trwania kursu

Czas trwania kursu zależy tylko od Kursanta. Lekcje standardowo wysyłane są co  2 dni, ale istnieje możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości. W razie pytań istnieje możliwość kontaktu mailowego z prowadzącym.


Forma zaliczenia kursu

Kurs zakończony jest testem sprawdzającym, składającym się kilkunastu pytań.

Certyfikacja

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu testu kursant otrzymuje:

 • certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim     

         [WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU]

Czas oczekiwania na dokumenty

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane w ciągu 3 dni roboczych od pozytywnego zaliczenia testu końcowego.

Zaświadczenie wydane według wzoru z załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Świadczenia dodatkowe

Kursant za dodatkową dopłatą ma możliwość:

 • otrzymania certyfikatu w języku angielskim + 35 zł
 • otrzymania wydrukowanej i zbindowanej treści kursu (treść lekcji bez załączników i wzorów dokumentów) + 35 zł.
  Drukowana forma kursu wysyłana jest wraz z dokumentami ukończenie kursu.
 • uzyskania duplikatów wydanych dokumentów