Agroturystyka - przedsiębiorczość na wsi

Kurs jest przeznaczony dla osób, które planują otworzenie własnego gospodarstwa agroturystycznego lub są właścicielami bądź zarządcami takiego gospodarstwa. W przystępny sposób opisuje etapy tworzenia gospodarstwa agroturystycznego - od idei do konkretnych działań. W trakcie kursu kursant otrzyma niezbędną wiedzę potrzebną do prowadzenie działalności agroturystycznej. 

Program kursu 
 • Co to jest agroturystyka, geneza i definicje 
 • Przepisy prawne w agroturystyce
 • Warunki sanitarne i żywienie w gospodarstwach agroturystycznych
 • Kategoryzacja gospodarstw agroturystycznych
 • Przyjmowanie gości
 • Promocja i reklama gospodarstwa agroturystycznego
 • Rezerwacje, regulamin pobytu

 Kurs zawiera ponad 70 stron materiałów, program kursu obejmuje około 30 godzin lekcyjnych


Wymagania wstępne dla uczestników kursu
Kurs można rozpocząć w dowolnym terminie!!!
Jedynym warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie e-mailem zgłoszenia na kurs oraz wpłata należności na konto. 

Warunki rozpoczęcia nauki

Złożenie zamówienia na platformie e-learningowej pod adresem: https://platforma.mg-edu.pl/course/agroturystyka-przedsiebiorczosc-na-wsi/

Wpłata należności na konto. Całkowity koszt kursu to 100

Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za wystawienie dokumentów w języku polskim!


Czas trwania kursu

Czas trwania kursu zależy tylko od Kursanta. Lekcje standardowo wysyłane są co  2 dni, ale istnieje możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości. W razie pytań istnieje możliwość kontaktu mailowego z prowadzącym.


Forma zaliczenia kursu

Kurs zakończony jest testem sprawdzającym, składa się on z 20 pytań.

Certyfikacja

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu testu kursant otrzymuje:

 • certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim (bez kodu zawodu)      

         [WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU]

Zaświadczenie wydane według wzoru  z załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Czas oczekiwania na dokumenty

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane w ciągu 3 dni roboczych od pozytywnego zaliczenia testu końcowego.

Świadczenia dodatkowe

Kursant za dodatkową dopłatą ma możliwość:

 • otrzymania certyfikatu w języku angielskim + 35 zł
 • otrzymania wydrukowanej i zbindowanej treści kursu (treść lekcji bez załączników i wzorów dokumentów) + 35 zł. 
  Drukowana forma kursu wysyłana jest wraz z dokumentami ukończenie kursu.
 • uzyskania duplikatów wydanych dokumentów 

KURS NIE DAJE UPRAWNIEŃ ROLNICZYCH !!!

Podziel się na mediach społecznościowych