Aby zakupić dowolny kurs należy złożyć zamówienie na stronie https://platforma.mg-edu.pl oraz wpłacić należną kwotę na konto.  Po zaksięgowaniu wpłaty kurs jest uruchamiany. Po ukończeniu kursu, do 3 dni roboczych wysyłamy listem poleconym dokumenty ukończenia kursu

 Ceny oferowanych kursów internetowych  2020

 Bezpośrednie zamówienie na stronie platforma.mg-edu.pl

Kursy zawodowe  

1. Specjalista ds. kadr i płac - 250 zł

2. Specjalista ds. marketingu - 230 zł

3. Pracownik obsługi biurowej - 230 zł

4. Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi - 220 zł

5. Pracownik administracji samorządowej - 220 zł

6. Specjalista ds. szkoleń - 220 zł

7. Profesjonalna sekretarka - 200 zł

8. Prowadzenie sekretariatu - 170 zł

9. Marketing w pigułce  - 150 zł

10. Przedstawiciel handlowy - 170 zł

11. Koordynator projektów unijnych - 230 zł

12. Redagowanie pism urzędowych - 60 zł

13. Motywacja zespołu - 100 zł

14. ABC przedsiębiorczości - własna firma krok po kroku - 120 zł     

  Kursy hobbystyczne i samodoskonalące

15. Agroturystyka – przedsiębiorczość na wsi - 120 zł

16. Organizacja przyjęć - 100 zł

17. Dziennikarstwo dla początkujących - 170 zł

18.  Akademia samodoskonalenia  - 100 zł

 
Opcje dodatkowe:
- Wysyłka dokumentów za granicę Polski -  20 zł

- Certyfikat w języku angielskim - 35 zł

- W przypadku podania w zgłoszeniu błędnego lub niedokładnego adresu, powodującego zwrot wysłanej przesyłki do firmy MG-edu, ponowna wysyłka dokumentów nastąpi dopiero po wpłaceniu przez kursanta opłaty 15 zł -  za zwrot, przygotowanie i wysłanie nowego listu.