Specjalista ds. szkoleń.


Kurs internetowy „Specjalista ds. szkoleń” to unikatowa propozycja dla osób, które planują podjęcie zatrudnienia w firmach szkoleniowych lub działach personalnych i szkoleń firm lub organizacji. Specjalista ds. szkoleń to osoba, która w swojej pracy odpowiada za planowanie i realizację procesów rozwoju pracowników. Uczestnicy oferowanego kursu po jego ukończeniu znają techniki i procedury planowania szkoleń
w organizacji.

Ukończenie kursu daje możliwość starania się o pracę na stanowiskach w działach personalnych.
Kurs omawia najważniejsze elementy procesu rozwoju pracowników, formy i metody kształcenia dorosłych, a także podstawowe zagadnienia związane z finansowaniem i oceną szkoleń w przedsiębiorstwach. Będą mieli wiedzę jak wykonać analizę potrzeb szkoleniowych, jakie dokumenty szkoleniowe muszą być przygotowane itd..   

Program kursu

 1. Specjalista szkoleń – charakterystyka zawodu i zakres obowiązków
 2. Edukacja dorosłych
 3. Systemy rozwoju pracowników
 4. Zarządzanie kompetencjami
 5. Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych w organizacji
 6. Planowanie i przygotowanie szkoleń
 7. Pozyskiwanie dotacji na szkolenia
 8. Ocena szkoleń
 9. Działania poszkoleniowe w firmie
 10. ABC szkoleniowca - Techniczne i merytoryczne przygotowanie do prowadzenia szkolenia
 11. BHP w miejscu pracy

Cały kurs zawiera ponad 370 slajdów materiału oraz wzory wielu dokumentów i rozporządzeń, co daje łącznie 40 godzin lekcyjnych.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Wykształcenie minimum średnie. Posiadanie konta e-mailowego. 

Warunki rozpoczęcia nauki

Złożenie zamówienia na platformie e-learningowej pod adresem: https://platforma.mg-edu.pl/course/specjalista-ds-szkolen/

Wpłata należności na konto. Całkowity koszt kursu to 220 zł

Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za wystawienie dokumentów w języku polskim!


Czas trwania kursu

Czas trwania kursu zależy tylko od Kursanta.W razie pytań istnieje możliwość kontaktu mailowego z prowadzącym.


Forma zaliczenia kursu

Kurs zakończony jest testem sprawdzającym, składającym się z kilkunastu pytań.

Certyfikacja

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu testu kursant otrzymuje:

 • certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim (bez kodu zawodu)     

         [WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU]

wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Czas oczekiwania na dokumenty

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane w ciągu 3 dni roboczych od pozytywnego zaliczenia testu końcowego.

Świadczenia dodatkowe

Kursant za dodatkową dopłatą ma możliwość:

 • otrzymania certyfikatu w języku angielskim + 35 zł
 • uzyskania duplikatów wydanych dokumentów 

Podziel się na mediach społecznościowych