Dziennikarstwo dla początkujących

Kurs jest przeznaczony dla wszystkich tych, którzy z tym zawodem wiążą swoją przyszłość, lub chcą poznać mechanizmy działania współczesnych mediów w dobie Internetu. W prosty i przystępny sposób wprowadza w tajniki zawodu dziennikarskiego, pozwala poznać jego podstawy w teorii i praktyce. Oprócz wiedzy teoretycznej,  program naszego kursu zawiera także ćwiczenia praktyczne, które pomogą adeptom dziennikarstwa doskonalić swoje umiejętności warsztatowe.

Kurs przygotowuje do wykonywania zawodu Dziennikarza [Kod zawodu: 245101]


Program kursu

 • Definicja, historia dziennikarstwa
 • Dziennikarstwo prasowe, radiowe i telewizyjne – różnice i podobieństwa
 • Dziennikarstwo internetowe
 • Podstawowe formy wypowiedzi dziennikarskiej - gatunki dziennikarskie
 • News – budowa i cechy dobrej informacji
 • Jak napisać dobry reportaż
 • Wywiad – jak się do niego przygotować
 • Geneza i charakterystyka felietonu
 • Ilustracja i grafika – ich rola w zależności od środka przekazu
 • Struktura redakcji
 • Pułapki czyhające na początkujących dziennikarzy 

Kurs zawiera ponad 90 stron materiału oraz ćwiczenia praktyczne, program obejmuje 30 godzin

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Wykształcenie minimum średnie. Posiadanie konta e-mailowego. 

Warunki rozpoczęcia nauki

Złożenie zamówienia na platformie e-learningowej pod adresem: https://platforma.mg-edu.pl/course/dziennikarstwo-dla-poczatkujacych/

Wpłata należności na konto. Całkowity koszt kursu to 150 zł

Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za wystawienie dokumentów w języku polskim!


Czas trwania kursu

Czas trwania kursu zależy tylko od Kursanta. Lekcje standardowo wysyłane są co  2 dni, ale istnieje możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości. W razie pytań istnieje możliwość kontaktu mailowego z prowadzącym.


Forma zaliczenia kursu

Kurs zakończony jest testem sprawdzającym, składa się on z 20 pytań.

Certyfikacja

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu testu kursant otrzymuje:

 • certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim     

         [WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU]

Zaświadczenie wydane według wzoru  z załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Czas oczekiwania na dokumenty

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane w ciągu 3 dni roboczych od pozytywnego zaliczenia testu końcowego.

Świadczenia dodatkowe

Kursant za dodatkową dopłatą ma możliwość:

 • otrzymania certyfikatu w języku angielskim + 35 zł
 • otrzymania wydrukowanej i zbindowanej treści kursu (treść lekcji bez załączników i wzorów dokumentów) + 35 zł. 
  Drukowana forma kursu wysyłana jest wraz z dokumentami ukończenie kursu.
 • uzyskania duplikatów wydanych dokumentów 

Podziel się w mediach społecznościowych