Redagowanie pism urzędowych

Czy zdarzyło Ci się męczyć z napisaniem pisma do urzędu? A może w pracy z trudem tworzyłaś odpowiedzi na przychodzące pisma? Tak nie musi być cały czas.  
Oferowane szkolenie przeznaczone dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się poprawnie tworzyć i redagować pisma urzędowe. Zawiera wiele cennych porad i wskazówek, a dodatkowo zbiór wzorów pism gotowych do wykorzystania.

Program szkolenia 
 1. Moduł 1 - Ogólne zasady tworzenia pism
 2. Moduł 2 - Zasady formatowania pism
 3. Moduł 3 - Pisma służbowe
 4. Moduł 4 - Pisma osobowe
 5. Moduł 5 - Korespondencja zewnętrzna
 6. Moduł 6 - Pisma urzędowe
 7. Moduł 7 - Korespondencja elektroniczna
Cały program kursu obejmuje około 12 godzin lekcyjnych

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia
Kurs można rozpocząć w dowolnym terminie!!! Jedynym warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie e-mailem zgłoszenia na kurs oraz wpłata należności na konto.

Warunki rozpoczęcia nauki

Złożenie zamówienia na platformie e-learningowej pod adresem: https://platforma.mg-edu.pl/course/redagowanie-pism-urzedowych/

Wpłata należności na konto. Całkowity koszt kursu to 60 zł

Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za wystawienie dokumentów w języku polskim!


Czas trwania kursu

Czas trwania kursu zależy tylko od Kursanta. Lekcje standardowo wysyłane są co  2 dni, ale istnieje możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości. W razie pytań istnieje możliwość kontaktu mailowego z prowadzącym.


Forma zaliczenia kursu

Kurs zakończony jest testem sprawdzającym, składającym się z kilkunastu pytań.

Certyfikacja

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu testu kursant otrzymuje:

 • certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim (bez kodu zawodu)  

         [WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU]

Zaświadczenie wydane według wzoru  z załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Czas oczekiwania na dokumenty

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane w ciągu 3 dni roboczych od pozytywnego zaliczenia testu końcowego.

Świadczenia dodatkowe

Kursant za dodatkową dopłatą ma możliwość:

 • otrzymania certyfikatu w języku angielskim + 35 zł
 • otrzymania wydrukowanej i zbindowanej treści kursu (treść lekcji bez załączników i wzorów dokumentów) + 35 zł. 
  Drukowana forma kursu wysyłana jest wraz z dokumentami ukończenie kursu.
 • uzyskania duplikatów wydanych dokumentów 

Podziel się na mediach społecznościowych