Koordynator projektów unijnych

Celem kursu internetowego koordynator projektów unijnych, jest przekazanie Ci niezbędnej wiedzy dotyczącej procedur działania zespołu projektowego i zarządzania projektami unijnymi. Poprzez uczestnictwo w kursie uzyskasz kompetencje niezbędne do tworzenia i zarządzania pracą zespołu projektowego, zarządzania budżetem projektowym, planowania i kontrolowania realizacji zadań w projektach. Po ukończeniu kursu zostaniesz specjalistą ds. zarządzania i organizacji z umiejętnościami do wykonywania zawodu Koordynator projektów unijnych (Kod zawodu: 242102)

Kurs odbywa się w całości za pośrednictwem platformy szkoleniowej: > Platforma elearningowa MG-edu