Specjalista ds. kadr i płac

Kurs internetowy "Specjalista ds. kadr i płac", to świetne rozwiązanie dla każdego, kto pragnie uzyskać wiedzę z zakresu profesjonalnej obsługi kadrowej firm. Dzięki ćwiczeniom zawartym w każdej lekcji, kurs oprócz wiedzy teoretycznej pozwala na uzyskanie umiejętności praktycznych niezbędnych w pracy.

Uczestnicy naszego e kursu dowiedzą się jak prawidłowo nawiązywać i rozwiązywać stosunek pracy, jak rozliczać czas pracy, prowadzić dokumentacje kadrową, obliczać wynagrodzenia czy ekwiwalent za urlop. Poznają aktualne przepisy prawa pracy oraz otrzymają wiele niezbędnych ustaw i rozporządzeń.

Internetowy kurs pod nazwą „Specjalista ds. kadr i płac” przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie minimum średnie.

Kurs kształtuje umiejętności do zawodu Specjalista ds. kadr oraz Specjalista ds. płac

(Kod zawodu: 242307, 242310)


Omawiane zagadnienia

 1. Prawne aspekty dotyczące zatrudnienia
 2. Proces rekrutacji
 3. Zawieranie umów o pracę
 4. Akta osobowe
 5. Rozwiązanie umów o pracę
 6. Czas pracy
 7. Urlopy pracownicze
 8. Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem
 9. Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracownika
 10. Delegacje
 11. Bezpieczeństwo i higiena pracy
 12. Zatrudnianie młodocianych
 13. Wynagrodzenie za pracę
 14. Wynagrodzenia za pracę - dodatki i potrącenia
 15. Obowiązki kadrowej
 16. Fundusze
 17. Obowiązki względem ZUS
 18. Obowiązki względem US oraz GUS
 19. Programy wspomagające pracę kadr

Kurs zawiera ponad 230 stron materiału, około 100 dodatkowych dokumentów, druków i formularzy. Każda lekcja zawiera pytania podsumowujące temat oraz ćwiczenia praktyczne.

Cały program kursu wraz z ćwiczeniami obejmuje 60 godzin.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Wykształcenie minimum średnie. Posiadanie konta e-mailowego. 

Warunki rozpoczęcia nauki

Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową: https://www.mg-edu.pl/kurs/specjalista-ds-kadr-i-plac-kurs-online-z-certyfikatem/

Wpłata należności na konto. Całkowity koszt kursu to 250 zł

Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za wystawienie dokumentów w języku polskim!


Czas trwania kursu

Czas trwania kursu zależy tylko od Kursanta. W razie pytań istnieje możliwość kontaktu mailowego z prowadzącym.


Forma zaliczenia kursu

Kurs zakończony jest testem sprawdzającym, składającym się z kilkunastu pytań.

Certyfikacja

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu testu kursant otrzymuje:

 • certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim     

         [WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU]

wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Czas oczekiwania na dokumenty

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane w ciągu 3 dni roboczych od pozytywnego zaliczenia testu końcowego.

Świadczenia dodatkowe

Kursant za dodatkową dopłatą ma możliwość:

 • otrzymania certyfikatu w języku angielskim + 35 zł
 • otrzymania wydrukowanej i zbindowanej treści kursu (treść lekcji bez załączników i wzorów dokumentów) + 35 zł. Drukowana forma kursu wysyłana jest wraz z dokumentami ukończenia kursu.
 • uzyskania duplikatów wydanych dokumentów 

Sprawdź również nasze pozostałe kursy oraz skorzystaj z atrakcyjnych rabatów i promocji na stronie MG-edu.pl

Podziel się w mediach społecznościowych