Akademia samodoskonalenia 

Kurs internetowy przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych poprawą własnych kompetencji. Zawiera dziesięć lekcji, dzięki którym masz szansę poprawić jakość swojego życia.
Kurs opracowany jest z podziałem na kilka modułów. Pierwszy moduł to asertywność, dzięki której w konstruktywny sposób nauczysz się przedstawiać swoje zdanie i nauczysz się dbać o własne interesy z zachowaniem szacunku dla siebie i innych osób. Drugi moduł to nauka efektywnej komunikacji z otoczeniem. Kolejny moduł to praca nad opanowaniem stresu, tak często występującego w naszym życiu. Na koniec otrzymasz lekcję z uniwersalnymi zasadami savoir vivre'u. 

Uczestnicząc w kursie zyskasz wiedzę jak poprawić stosunki z otoczeniem, jak zwiększyć własną samoocenę i równowagę wewnętrzną. A dzięki tym umiejętnością uzyskasz lepsze samopoczucie.

Program kursu

Asertywność - zdrowe promowanie siebie  

 • Lekcja 1 -  Asertywność - wprowadzenie do zagadnień, typy zachowań społecznych
 • Lekcja 2 -  Zasady i prawa asertywności
 • Lekcja 3 -  Techniki i warsztaty asertywności

Warsztaty efektywnej komunikacji

 • Lekcja 4 - Komunikacja – wprowadzenie do zagadnień, proces komunikacji, aktywne słuchanie, informacja zwrotna
 • Lekcja 5 - Komunikacja werbalna, rys charakterologiczny partnerów komunikacyjnych, bariery komunikacyjne, typy osobowościowe słuchaczy
 • Lekcja 6 - Komunikacja niewerbalna, formy komunikacji niewerbalnej, znaczenie mowy ciała

Ze stresem za pan brat

 • Lekcja 7 -  Stres – wprowadzenie do zagadnień, teorie stresu, symptomy i objawy stresu,
 • Lekcja 8 -  Przyczyny stresu, stres dobry i zły, osobowość immunologicznie silna,
 • Lekcja 9 -  Jak sobie radzić ze stresem, nastawienie do życia, techniki i ćwiczenia
  relaksacyjne, rozluźniające, antystresowe.

Savoir vivre na co dzień

 • Lekcja 10 – Savoir vivre – czyli dobre maniery każdego dnia, procedury zachowań w różnych sytuacjach.

Kurs zawiera ponad 300 slajdów materiału oraz testy, warsztaty, ćwiczenia praktyczne.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Chęć wprowadzenia zmian we własnym życiu.

Posiadanie konta e-mailowego. 

Warunki rozpoczęcia nauki

Złożenie zamówienia poprzez stronę internetową:www.mg-edu.pl/kurs/akademia-samodoskonalenia-kurs-online-z-certyfikatem/

Wpłata należności na konto. Całkowity koszt kursu to 100 zł

Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za wystawienie dokumentów w języku polskim!


Czas trwania kursu

Czas trwania kursu zależy tylko od Kursanta. Lekcje standardowo wysyłane są co  2 dni, ale istnieje możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości. 

 
Forma zaliczenia kursu

Kurs zakończony jest testem sprawdzającym, składa się on z 10 pytań.

Certyfikacja

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu testu kursant otrzymuje:

certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim  [bez kodu zawodu]   

         [WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU]

Zaświadczenie wydane według wzoru  z załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Czas oczekiwania na dokumenty

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane w ciągu 3 dni roboczych od pozytywnego zaliczenia testu końcowego.

Świadczenia dodatkowe

Kursant za dodatkową dopłatą ma możliwość:

 • otrzymania certyfikatu w języku angielskim + 35 zł