Specjalista ds. marketingu

Kurs „Specjalista ds. marketingu” to wyjątkowa i niepowtarzalna propozycja dla osób, które w swojej karierze zawodowej planują pracę w działach marketingu lub reklamy i sprzedaży w firmach i instytucjach. 

Celem kursu marketingu jest wyposażenie kursantów w wiedzę niezbędną do prowadzania analiz i badań rynkowych, gromadzenia i analiz informacji marketingowej, planowania i wdrażania metod promocji i sprzedaży.

Słuchacze naszego ekursu poznają zasady planowania strategii marketingowych, organizacji działań promocyjnych, reklamy tradycyjnej i internetowej. Będą również potrafili użyć odpowiednich technik i narzędzi do realizacji wszechstronnych działań marketingowych.

Kurs kształtuje umiejętności do zawodu Specjalista ds. marketingu (kod zawodu: 241912)

Program kursu
 • Specjalista ds. marketingu – charakterystyka  zawodu.
 • Badania marketingowe
 • Analizy marketingowe
 • Marketing mix. Informacja marketingowa
 • Zarządzanie produktem
 • Zarządzanie ceną
 • Zarządzanie dystrybucją
 • Zarządzanie promocją.
 • Strategia marketingowa
 • Plan marketingowy
 • PR. Budowanie wizerunku firmy
 • Marketing internetowy

  Kurs zawiera ponad 440 slajdów materiału. Każda lekcja zawiera pytania podsumowanie temat.
  Cały program kursu obejmuje 40 godzin.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu
Kurs można rozpocząć w dowolnym terminie!!! Jedynym warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie e-mailem zgłoszenia na kurs oraz wpłata należności na konto.
Całkowity koszt kursu 220 zł

Warunki rozpoczęcia nauki

Złożenie zamówienia na platformie e-learningowej pod adresem: https://platforma.mg-edu.pl/course/specjalista-ds-marketingu/

Wpłata należności na konto.

Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za wystawienie dokumentów w języku polskim!


Czas trwania kursu

Czas trwania kursu zależy tylko od Kursanta. Lekcje standardowo wysyłane są co  2 dni, ale istnieje możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości. W razie pytań istnieje możliwość kontaktu mailowego z prowadzącym.


Forma zaliczenia kursu

Kurs zakończony jest testem sprawdzającym, składającym się z kilkunastu pytań.

Certyfikacja

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu testu kursant otrzymuje:

 • certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim     

         [WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU]

Zaświadczenie wydane według wzoru  z załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Czas oczekiwania na dokumenty

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane w ciągu 3 dni roboczych od pozytywnego zaliczenia testu końcowego.

Świadczenia dodatkowe

Kursant za dodatkową dopłatą ma możliwość:

 • otrzymania certyfikatu w języku angielskim + 35 zł
 • uzyskania duplikatów wydanych dokumentów