"ABC przedsiębiorczości" - czyli własna firma krok po kroku

Szukasz pracy, a może planujesz otwarcie własnej firmy? Starasz się o dotację na otwarcie działalności  z PUP i potrzebny Ci jest certyfikat uczestnictwa w kursie przedsiębiorczości?

Trafiłeś idealnie! Kurs przeznaczony dla osób pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą, a uzyskany certyfikat można przedłożyć starając się o dotację na rozpoczęcie działalności.

Podczas trwania ekursu w jasny i przejrzysty sposób zapoznasz się z zagadnieniami dotyczącymi procedury otwarcia firmy, sposobu opodatkowania, otrzymasz wiedzę z zakresu marketingu. Ćwiczenia zawarte w kursie pozwolą na praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej. Kurs zawiera informacje aktualne na dany rok.

Program kursu 

Moduł 1 - Ja jako przedsiębiorca

Moduł 2 Przedsiębiorczość – wprowadzenie

Moduł 3 - Wybrane formy organizacyjno – prawne

Moduł 4 - Procedura rejestracji działalności gospodarczej

Moduł 5 - Formy opodatkowania działalności

Moduł 6 - Podstawy marketingu

Kurs zawiera prawie 230 slajdów materiału oraz ćwiczenia praktyczne, program obejmuje 30 godzin.


Kurs można rozpocząć w dowolnym terminie!!!

Warunki rozpoczęcia nauki

Złożenie zamówienia na platformie e-learningowej pod adresem:  https://platforma.mg-edu.pl/course/abc-przedsiebiorczosci/

Wpłata należności na konto. Całkowity koszt kursu to 100


Czas trwania kursu

Czas trwania kursu zależy tylko od Kursanta. Lekcje w całości zostaną udostępnione na platformie e-learningowej. W razie pytań istnieje możliwość kontaktu mailowego z prowadzącym.


Forma zaliczenia kursu

Kurs zakończony jest testem sprawdzającym, składa się on z 20 pytań.

Certyfikacja

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu testu kursant otrzymuje:

  • certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim (bez kodu zawodu)     

         [WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU]

Zaświadczenie wydane według wzoru  z załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Czas oczekiwania na dokumenty

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane w ciągu 3 dni roboczych od pozytywnego zaliczenia testu końcowego.

Świadczenia dodatkowe

Kursant za dodatkową dopłatą ma możliwość:

  • otrzymania certyfikatu w języku angielskim + 35 zł
  • otrzymania wydrukowanej i zbindowanej treści kursu (treść lekcji bez załączników i wzorów dokumentów) + 35 zł. 
    Drukowana forma kursu wysyłana jest wraz z dokumentami ukończenie kursu.
  • uzyskania duplikatów wydanych dokumentów 

Podziel się na mediach społecznościowych