Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

Zgodnie z najnowszymi badaniami naukowymi, najważniejszym zasobem przedsiębiorstw i podstawowym źródłem ich przewagi nad konkurencją są pracownicy – czyli tzw. „zasoby ludzkie”. Aby jednak te zasoby mogły zostać odpowiednio wykorzystane, niezbędne jest poznanie podstaw, technik i sposobów zarządzania ludźmi. Nasz kurs to niezbędne kompendium wiedzy będące nieodzowną częścią warsztatu osób, które mają zamiar lub już zajmują się zasobami ludzkimi w firmach i organizacjach – czyli pracowników działów personalnych, działów kadr oraz osób zarządzających, zarówno niskiego, średniego jak i najwyższego szczebla.

Kurs pozwala poznać najważniejsze zasady i reguły dotyczące zarządzania personelem oraz charakterystykę poszczególnych elementów procesu kadrowego w firmach - od rekrutacji, przygotowania i przyjęcia do pracy po sposoby motywacji i przeciwdziałanie niekorzystnym trendom kadrowym.

Kurs kształtuje umiejętności do zawodu Pozostali Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi  (Kod zawodu: 242390)

Program kursu

 • Wprowadzenie do zarządzania zasobami ludzkimi
 • Proces kadrowy
 • Analiza i planowanie zatrudnienia
 • Rekrutacja i selekcja
 • Zatrudnianie, adaptacja i integracja pracownika
 • Oceny pracownicze
 • Szkolenia pracowników
 • Motywacja pracowników
 • Wynagrodzenie jako czynnik motywacyjny
 • Komunikacja w zespole
 • Konflikt w organizacji
 • Obsługa kadrowa – elementy prawa pracy

Kurs zawiera 428 slajdy. Cały program kursu wraz z ćwiczeniami obejmuje 40 godzin.

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Wykształcenie minimum średnie. Posiadanie konta e-mailowego. 

Warunki rozpoczęcia nauki

Złożenie zamówienia na platformie e-learningowej pod adresem: https://platforma.mg-edu.pl/course/specjalista-ds-zarzadzania-zasobami-ludzkimi/

Wpłata należności na konto. Całkowity koszt kursu to 220 zł

Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za wystawienie dokumentów w języku polskim!


Czas trwania kursu

Czas trwania kursu zależy tylko od Kursanta. W razie pytań istnieje możliwość kontaktu mailowego z prowadzącym.


Forma zaliczenia kursu

Kurs zakończony jest testem sprawdzającym, składającym się z kilkunastu pytań.

Certyfikacja

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu testu kursant otrzymuje:

 • certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim     

         [WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU]

Zaświadczenie wydane na podstawie § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

Czas oczekiwania na dokumenty

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane w ciągu 3 dni roboczych od dnia uzyskania oceny z testu końcowego.

Świadczenia dodatkowe

Kursant za dodatkową dopłatą ma możliwość:

 • otrzymania certyfikatu w języku angielskim + 35 zł
 • otrzymania wydrukowanej i zbindowanej treści kursu (treść lekcji bez załączników i wzorów dokumentów) + 35 zł. 
  Drukowana forma kursu wysyłana jest wraz z dokumentami ukończenie kursu.
 • uzyskania duplikatów wydanych dokumentów