Marketing w pigułce

Wagę marketingu w firmie powinien docenić  każdy przedsiębiorca. Dobrze prowadzone działania marketingowe mogą przynieść ogromne zyski w każdej firmie. Prowadząc własną działalność czy też pracując w dziale marketingu niezbędne jest posiadanie podstawowych informacji z dziedzin marketingu, prowadzenia analiz marketingowych, badań marketingowych, oraz głównych narzędzi marketingowych. Kurs przeznaczony dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką marketingu.

Program kursu 
 • Podstawowe pojęcia marketingu
 • Analizy w marketingu
 • System Informacji Marketingowej
 • Badania marketingowe
 • Marketing mix
 • Zarządzanie produktem
 • Rola ceny w marketingu
 • Dystrybucja i jej kanały
 • Zarządzanie promocją. Budowanie wizerunku firmy
 • Telemarketing, marketing internetowy
 • Plan marketingowy
Cały program kursu obejmuje 30 godzin lekcyjnych

Wymagania wstępne dla uczestników kursu
Kurs można rozpocząć w dowolnym terminie!!! Jedynym warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie e-mailem zgłoszenia na kurs oraz wpłata należności na konto.
Całkowity koszt kursu 150 zł
 

Warunki rozpoczęcia nauki

Złożenie zamówienia na platformie e-learningowej pod adresem: platforma.mg-edu.pl/course/marketing-w-pigulce/

Wpłata należności na konto.

Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za wystawienie dokumentów w języku polskim!


Czas trwania kursu

Czas trwania kursu zależy tylko od Kursanta. Lekcje standardowo wysyłane są co  2 dni, ale istnieje możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości. W razie pytań istnieje możliwość kontaktu mailowego z prowadzącym.


Forma zaliczenia kursu

Kurs zakończony jest testem sprawdzającym, składa się on z 20 pytań.

Certyfikacja

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu testu kursant otrzymuje:

 • certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim     

         [WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU]

Zaświadczenie wydane według wzoru  z załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Czas oczekiwania na dokumenty

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane w ciągu 3 dni roboczych od pozytywnego zaliczenia testu końcowego.

Świadczenia dodatkowe

Kursant za dodatkową dopłatą ma możliwość:

 • otrzymania certyfikatu w języku angielskim + 35 zł
 • otrzymania wydrukowanej i zbindowanej treści kursu (treść lekcji bez załączników i wzorów dokumentów) + 35 zł. 
  Drukowana forma kursu wysyłana jest wraz z dokumentami ukończenie kursu.
 • uzyskania duplikatów wydanych dokumentów 

Podziel się w mediach społecznościowych