Prowadzenie sekretariatu

Kurs internetowy Prowadzenie sekretariatu przeznaczony dla wszystkich osób, które chcą uzyskać wiedzę z zakresu profesjonalnej obsługi sekretariatu. Kurs w przystępny sposób wprowadza w tajniki zawodu sekretarki. Kursanci dowiedzą się z niego między innymi:  jakie cechy charakteru powinna posiadać osoba pragnąca podjąć pracę w sekretariacie, jakie umiejętności czy też jak powinna wyglądać. Kurs uczy jak powinno się organizować pracę sekretariatu, aby należycie wypełniać rolę dobrej sekretarki.

Kurs kształtuje umiejętności do zawodu Sekretarka  (Kod zawodu: 411101)

Program kursu

 1. Cechy dobrej sekretarki
 2. Zadania i obowiązki sekretarki
 3. Organizacja pracy w sekretariacie
 4. Obsługa urządzeń biurowych
 5. Prowadzenie rozmów telefonicznych
 6. Rodzaje i obieg dokumentacji w sekretariacie
 7. Zasady korespondencji. Przygotowanie pism
 8. Savoir-vivre sekretarki
 9. Jak napisać dobre CV i list motywacyjny starając się o pracę jako sekretarka
 10. Umowy z zakresu prawa pracy oraz prawa cywilnego i handlowego przydatne sekretarce

Cały program kursu obejmuje 30 godzin lekcyjnych. Kurs zawiera około 90 stron materiału

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Wykształcenie minimum średnie. Posiadanie konta e-mailowego. 

Warunki rozpoczęcia nauki

Złożenie zamówienia na platformie e-learningowej pod adresem: https://platforma.mg-edu.pl/course/prowadzenie-sekretariatu/

Wpłata należności na konto. Całkowity koszt kursu to 150 zł

Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za wystawienie dokumentów w języku polskim!


Czas trwania kursu

Czas trwania kursu zależy tylko od Kursanta. Lekcje standardowo wysyłane są co  2 dni, ale istnieje możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości. W razie pytań istnieje możliwość kontaktu mailowego z prowadzącym.


Forma zaliczenia kursu

Kurs zakończony jest testem sprawdzającym, składającym się z kilkunastu pytań.

Certyfikacja

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu testu kursant otrzymuje:

 • certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim     

         [WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU]

Zaświadczenie wydane według wzoru  z załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Czas oczekiwania na dokumenty

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane w ciągu 3 dni roboczych od pozytywnego zaliczenia testu końcowego.

Świadczenia dodatkowe

Kursant za dodatkową dopłatą ma możliwość:

 • otrzymania certyfikatu w języku angielskim + 35 zł
 • otrzymania wydrukowanej i zbindowanej treści kursu (treść lekcji bez załączników i wzorów dokumentów) + 35 zł. 
  Drukowana forma kursu wysyłana jest wraz z dokumentami ukończenie kursu.
 • uzyskania duplikatów wydanych dokumentów

Podziel się w mediach społecznościowych