Motywacja zespołu

Kurs internetowy jest przeznaczony dla osób  zarządzających pracownikami w firmie, kierowników, menadżerów, dyrektorów, a także pracowników działów personalnych.
Motywacja zespołu czyli jak zachęcić ludzi do pracy, w prosty i czytelny sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące umiejętności motywowania zespołu pracowniczego. Informacje zawarte w kursie stanowią kompendium wiedzy dla osób, które na co dzień zarządzają pracownikami. Kursanci otrzymają wiedzę na temat motywacji, budowy systemów motywacyjnych, rodzajów narzędzi motywacyjnych, zasad motywowania czy umiejętnego kształtowania motywacji w pracy
Program szkolenia:
 • Definicje motywacji i systemu motywacyjnego.
 • Wczesne teorie motywacji.
 • Współczesne teorie motywacji.
 • Modele motywowania.
 • Proces motywacyjny.
 • Klasyfikacja bodźców motywacyjnych. Pozapłacowe narzędzia motywacyjne.
 • Wynagrodzenie jako czynnik motywacyjny.
 • Kształtowanie motywacji w pracy.
 • Zasady skutecznej motywacji. Umiejętność motywowania.
Cały program kursu obejmuje 30 godzin lekcyjnych

Wymagania wstępne dla uczestników szkolenia
Kurs można rozpocząć w dowolnym terminie!!!
Jedynym warunkiem rozpoczęcia kursu jest przesłanie e-mailem zgłoszenia na kurs
oraz wpłata należności na konto.

Warunki rozpoczęcia nauki

Złożenie zamówienia na platformie e-learningowej pod adresem: https://platforma.mg-edu.pl/course/motywacja-zespolu/

Wpłata należności na konto. Całkowity koszt kursu to 100 zł

Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za wystawienie dokumentów w języku polskim!


Czas trwania kursu

Czas trwania kursu zależy tylko od Kursanta. Lekcje standardowo wysyłane są co  2 dni, ale istnieje możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości. W razie pytań istnieje możliwość kontaktu mailowego z prowadzącym.


Forma zaliczenia kursu

Kurs zakończony jest testem sprawdzającym, składającym się z kilkunastu pytań.

Certyfikacja

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu testu kursant otrzymuje:

 • certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim (bez kodu zawodu)    

         [WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU]

Zaświadczenie wydane według wzoru  z załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Czas oczekiwania na dokumenty

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane w ciągu 3 dni roboczych od od pozytywnego zaliczenia testu końcowego.

Świadczenia dodatkowe

Kursant za dodatkową dopłatą ma możliwość:

 • otrzymania certyfikatu w języku angielskim + 35 zł
 • otrzymania wydrukowanej i zbindowanej treści kursu (treść lekcji bez załączników i wzorów dokumentów) + 35 zł. 
  Drukowana forma kursu wysyłana jest wraz z dokumentami ukończenie kursu.
 • uzyskania duplikatów wydanych dokumentów 

Podziel się w mediach społecznościowych