Pracownik administracji samorządowej

Kurs internetowy Pracownik administracji samorządowej przeznaczony jest dla osób pragnących zostać urzędnikiem czyli zainteresowanych pracą w jednostkach administracji samorządowej np. urzędach gmin, miast czy powiatów. 

Obszerność kwalifikacji zawodowej pracowników administracji jest bardzo duża i zależna od poszczególnych jednostek  oraz istniejących w nich wydziałów, ale ogólne informacje o samorządach muszą być znane każdemu kandydatowi.

Uczestnicy naszego kursu poznają od podstaw genezę samorządu terytorialnego, poznają charakterystykę poszczególnych jego jednostek, zapoznają się z etyką zawodową, KPA, instrukcją kancelaryjną. Dowiedzą się kto może pracować w urzędach i jakie powinien posiadać kwalifikacje i umiejętności, jakie są zasady naboru na stanowiska w urzędach. Omówione zostaną również tematy związane z informacją publiczną czy prawem zamówień publicznych.

Kurs jest obowiązkową lektura dla wszystkich kandydatów do pracy w urzędach oraz przydatnym podsumowaniem fundamentalnej wiedzy 
z zakresu administracji. Do wielu lekcji dołączone zostały najważniejsze akty prawne, a każda lekcja kończy się podsumowaniem omawianego tematu.

Kurs kształtuje umiejętności do zawodu Pracownik administracji samorządowej

Program kursu

 1. Geneza samorządu terytorialnego
 2. Samorząd terytorialny w Polsce
 3. Gmina
 4. Urząd gminy
 5. Powiat
 6. Województwo
 7. Pracownik samorządowy
 8. Instrukcja kancelaryjna
 9. Kodeks Postępowania Administracyjnego
 10. Etyka pracownika samorządowego
 11. Informacja publiczna
 12. Finanse w samorządzie

Kurs zawiera prawie 470 slajdów materiału, a cały program kursu obejmuje 36 godzin lekcyjnych.

 

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Wykształcenie minimum średnie. Posiadanie konta e-mailowego. 

Warunki rozpoczęcia nauki

Złożenie zamówienia na platformie e-learningowej pod adresem: https://platforma.mg-edu.pl/course/pracownik-administracji-samorzadowej/

Wpłata należności na konto. Całkowity koszt kursu to 200 zł

Nie pobieramy dodatkowych opłat za egzamin!

Nie pobieramy dodatkowych opłat za wystawienie dokumentów w języku polskim!


Czas trwania kursu

Czas trwania kursu zależy tylko od Kursanta. Lekcje standardowo wysyłane są co  2 dni, ale istnieje możliwość indywidualnego dostosowania częstotliwości. W razie pytań istnieje możliwość kontaktu mailowego z prowadzącym.


Forma zaliczenia kursu

Kurs zakończony jest testem sprawdzającym, składającym się z kilkunastu pytań. 

Certyfikacja

Po zakończeniu kursu i pozytywnym zdaniu testu kursant otrzymuje:

 • certyfikat i zaświadczenie ukończenia kursu w języku polskim     

         [WZÓR CERTYFIKATU]        [WZÓR ZAŚWIADCZENIA UKOŃCZENIA KURSU]

Zaświadczenie wydane według wzoru z załącznika nr 5 rozporządzenia MEN z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Czas oczekiwania na dokumenty

Dokumenty potwierdzające ukończenie kursu są przesyłane w ciągu 3 dni roboczych od pozytywnego zaliczenia testu końcowego.

Świadczenia dodatkowe

Kursant za dodatkową dopłatą ma możliwość:

 • otrzymania certyfikatu w języku angielskim + 35 zł
 • otrzymania wydrukowanej i zbindowanej treści kursu (treść lekcji bez załączników i wzorów dokumentów) + 35 zł.
  Drukowana forma kursu wysyłana jest wraz z dokumentami ukończenie kursu.
 • uzyskania duplikatów wydanych dokumentów