Pracownik administracji samorządowej

Kurs internetowy Pracownik administracji samorządowej przeznaczony jest dla osób pragnących zostać urzędnikiem czyli zainteresowanych pracą w jednostkach administracji samorządowej np. urzędach gmin, miast czy powiatów. 

Obszerność kwalifikacji zawodowej pracowników administracji jest bardzo duża i zależna od poszczególnych jednostek  oraz istniejących w nich wydziałów, ale ogólne informacje o samorządach muszą być znane każdemu kandydatowi.

Uczestnicy naszego kursu poznają od podstaw genezę samorządu terytorialnego, poznają charakterystykę poszczególnych jego jednostek, zapoznają się z etyką zawodową, KPA, instrukcją kancelaryjną. Dowiedzą się kto może pracować w urzędach i jakie powinien posiadać kwalifikacje i umiejętności, jakie są zasady naboru na stanowiska w urzędach. Omówione zostaną również tematy związane z informacją publiczną czy prawem zamówień publicznych.

Kurs jest obowiązkową lektura dla wszystkich kandydatów do pracy w urzędach oraz przydatnym podsumowaniem fundamentalnej wiedzy 
z zakresu administracji. Do wielu lekcji dołączone zostały najważniejsze akty prawne, a każda lekcja kończy się podsumowaniem omawianego tematu.

Kurs kształtuje umiejętności do zawodu Pracownik administracji samorządowej

Złożenie zamówienia na platformie e-learningowej pod adresem: https://platforma.mg-edu.pl/produkt/kurs-pracownik-administracji-samorzadowej/

Sprawdź również nasze pozostałe kursy oraz skorzystaj z atrakcyjnych rabatów i promocji na stronie MG-edu.pl