Pozapłacowe świadczenia pracownicze

Opublikowany 2014/11/17

Pozapłacowe świadczenia pracownicze zwane również "benefitami" są jednym z dostępnych pracodawcy narzędzi, pomagających zdobyć i utrzymać pracownika. Dobrze dobrane świadczenia pozapłacowe służą motywowaniu zespołu oraz poszczególnych pracowników, wzmacniają dyscyplinę pracy i wysoką wydajność. Dziś już nie są to "standardowe" bony na zakupy lub służbowe telefony komórkowe. Obecnie pracodawcy oferują m. in.: samochód służbowy do wykorzystania także w celach prywatnych, laptop, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne lub fundusze emerytalne, karnety do centrów fitness itd.

Dodatkowe świadczenia są dziś powszechne w większości średnich i dużych przedsiębiorstw prywatnych, coraz częściej stają się ważnym elementem nowoczesnej polityki kadrowej i zarządzania zasobami ludzkimi.  Firmy z podobnych branż, często konkurują o pracowników właśnie różnicą w świadczeniach dodatkowych, gdyż nie mogą - bez uszczerbku dla swojej konkurencyjności na rynku – podwyższać wynagrodzeń.

Przy konstruowaniu systemu pozapłacowych czynników motywacyjnych dla zespołu pracowników nie można zapomnieć o tym, iż nie ma jednej, uniwersalnej recepty, odpowiadającej na oczekiwania wszystkich pracowników.  Dla każdego z nas „motywatorem” może być inny czynnik – dla jednych będą to finanse, dla innych np. tytuł „pracownik miesiąca”, trzecia grupa nie wyobraża sobie życia bez samochodu służbowego,  dlatego każdorazowo dobór  narzędzi motywacji powinien być poprzedzony identyfikacją potrzeb zespołu.  Nie zawsze bowiem nowoczesne trendy zarządzania zasobami ludzkimi sprawdzą się w naszej branży bądź zakładzie.